Binnen scouting wordt gewerkt met speltakken, dit om het verschil in interesses en ontwikkeling op te vangen. De speltakken zijn ingedeeld aan de hand van leeftijdsgroepen zoals bepaald door Scouting Nederland. De "jongste" van deze speltak die we bij de Burdine hebben is voor kinderen vanaf 7 jaar. De oudste speltak is de stam, waarbij er geen bovengrens is aan de leeftijd. De indeling is als volgt.

Welpen 7 t/m 11 jaar
Scouts 11 t/m 15 jaar
Explorers 15 t/m 18 jaar
Stam 18 en ouder
In het menu kunt u de pagina's van de verschillende speltakken vinden.