De Scouts van scouting Burdine doen mee aan verschillende activiteiten die elk jaar worden georganiseerd.
Ook organiseert de groep activiteiten, weekenden etc. waar wij als welpen ook aan mee doen.
Omdat veel van deze activiteiten jaarlijks terugkeren hebben we een globale planning voor een scouting jaar.

Veel van de data en tijdstippen zijn pas op een later moment bekend, u als ouder word op de hoogte gebracht zodra de leiding over die informatie beschikt.

Scouting seizoen
September
Startdag bij het clubgebouw

Oktober-November
Halloween opkomst

December
Sinterklaas

Januari
Nieuwjaarsfeest

Februari
Baden Powell wandeltocht

April
Sint Joris viering: de beschermheilige van scouting

4 Mei
Dodenherdenking: scouting staat met fakkels langs de graven.

Pinksteren
Noordelijk Pinksterkamp, zie ook de NPK-website