Ieder lid van de Burdine betaalt evenveel contributie. Voor dit jaar is de contributie voor ieder lid €9,- per maand.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie. De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie.

Bijdrage activiteiten
Gedurende het seizoen zullen er ook een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd worden voor uw zoon/dochter, zoals weekendkampen/-opkomsten, regio-activeiten en tijdens het Pinksterweekend het Noordelijk Pinksterkamp. Voor de weekendkampen/-opkomsten wordt geen bijdrage gevraagd. Voor de regio-activiteiten vraagt de regio een bijdrage per deelnemer, meestal rond de €3. De leden van Burdine die deelnemen aan de activiteit betalen deze via de speltakleiding. Voor het Pinksterkamp is de bijdrage rond de €60,-. Dit bedrag wordt indien nodig bijgesteld door de (bege)leiding. Het streven daarbij is om de deelnamekosten zo laag mogelijk te houden zodat iedereen in de gelegenheid is om mee te gaan. De betaling van al deze bijdragen gaat via de speltakleiding.